Buscar este blog

4/9/07

Projecte EL CAMÍ

Molt més que un CAMÍ. El CAMÍ té moltes dimensions:
cultural i històrica, visitant el patrimoni de major interès i coneixent la nostra història comuna, per enfortir les nostres arrels i consciència col·lectivanatural i paisatgística, recorrent planes, cims i valls, connectant amb la natura i amb el silenci, fent salutsocial i humana, fent amistat amb la gent de cada indret, coneixent les iniciatives socials més innovadores i vertebrant el territori a través d’una xarxa d’Amics del CAMÍ per articular marxes temàtiques, així com ajudant la integració dels nou vinguts a través del coneixement i enriquiment mutueconòmica, promovent un turisme cultural, sostenible i desestacionalitzat que ajudi a tirar endavant les comarquesespiritual, per qui cerqui creixement, enfortiment i superació personal, una iniciació espiritual individual i col·lectiva o un pelegrinatge en sentit clàssic o modern.

Una experiència intensa a quatre nivells:
individual, una aventura intensa, gaudi i enfortiment personal, salut física i psicològica, silenci i contemplació interior i exterioramb el grup que caminem, com a comunitat de convivència: consciència de grup, solidaritat, compartir, coneixences i llaços d’amistatcom a nació cultural, arrelament, comunió amb els avantpassats comuns, descobriment de la cultura, costums i història de cada lloc, variants de la llengua, vertebració territorialuniversal, comunió amb la natura i amb la resta de cultures del món.